Ny dato: Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg 2020

Om alt går vel, afvikles mødet 9. juni kl. 19.00 i Ørre Forsamlingshus

Der er valg til Menighedsrådet i efteråret, og i år kommer det til at foregå på en helt ny måde, som bedst kan sammenlignes med foreningers valg af bestyrelse på en generalforsamling. Selve valget er fastlagt til den 15. september, men allerede her i foråret går forberedelserne i gang.

Orienteringsmødet d. 9. juni stiller skarpt på, hvad vi vil med kirken her hos os. Det er derfor en god chance for at være med til at præge det lokale kirkeliv. I løbet af aftenen vil Menighedsrådet berette om arbejdet i den forgangne periode og se frem mod kommende opgaver. Her bliver der også åbnet op for en drøftelse af, hvad vi hver især synes, er vigtigt. På aftenen vil vi desuden gøre rede for, hvordan valget kommer til at foregå og klarlægge regler, frister osv. i forbindelse med valget.

Vi håber mange vil bakke op om kirkelivet og menighedsrådets arbejde ved at deltage denne aften. Menighedsrådet er vært ved kaffen. 

Tilmelding senest 5. juni til Kurt Jeppesen på 4215 2244 eller kleonjeppesen@gmail.com
- af hensyn til kaffen og af hensyn til overholdelse af det til den tid gældende forsamlingsforbud