Begravelse

Begravelse

Begravelsesformer
På Ørre og Sinding kirkegårde er der mulighed for 4 forskellige former for begravelser.
Der er obligatorisk vedligeholdelse i fredningstiden for plænebegravelser og fællesgrave.

Kistegravsted (traditionel)
I gravstedet kan også nedsættes urner

Urnegravsted
I gravstedet kan kun nedsættes urner

Plænebegravelse
I plænen kan nedsættes urner og kister. I plænen anbringes en Halmstad granitplade på 50x70cm. Der er mulighed for at omkranse mindepladen med chaussesten, arealet vil da være 90x90cm.

Fællesgrav
I plænen må ikke anbringes gravminder eller lignende.

FREDNINGSTIDER
- Fredningstid for kistegrav er 25 år.
- Fredningstid for urnegrav er 10 år.
- Fredningstid for barnegrav er 15 år.

Erhvervelse og fornyelse af gravsted
Henvendelse om erhvervelse af brugsret til et gravsted sker til kirkegårdskontoret
For medlemmer af folkekirken er dette gratis.
For ikke-medlemmer betales 195 kr. pr. kisteplads pr. år og 98 kr. pr. urneplads pr. år.
Beløbet betales forud for hele fredningsperioden.
Gravstedet kan normalt fornyes for en periode på min. 5 år ad gangen. Prisen er som for erhvervelse.