Dødsfald

Dødsfald

Dødsfald anmeldes til præsten i afdødes bopælssogn efter senest 2 dage og der træffes aftale om begravelse.