Min sidste vilje

Min sidste vilje

Når man dør, er det en stor hjælp for ens nærmeste, hvis man forinden har gjort sig tanker om gravsted og begravelse.
Som en hjælp til denne snak, har vi lavet et lille dokument, man kan skrive ud og udfylde - alene eller sammen med sine kære.

Find dokumentet, Min sidste vilje, her

Herunder kan du læse sognepræst, Lise Edelbergs tanker om det gode ved at få snakket om tingene, før man dør. Indlægget stammer fra Posten, juni-nummeret 2013:

Få nu talt om det ...

Kære læser ...
For nylig var jeg til et møde for bedemænd og præster i kommunen. Forskellige problemstillinger omkring begravelser og bisættelser blev drøftet. Dét spørgsmål, som nu får mig til at skrive om det er, at såvel bedemænd som præster oplever, at en del mennesker ikke har talt med deres nærmeste om, hvordan de ønsker at blive begravet.

Det kan der være mange grunde til. For nogle er det svært at tale om det. Andre tænker, at det vil man gøre, bare ikke lige nu. Men den store ubekendte faktor i dette spørgsmål er, at man ikke ved, hvor længe man har livet. Man kan komme i den situation, at man – i løbet af ganske få dage – skal træffe vigtige beslutninger, hvis et nærtstående menneske dør pludseligt. Det er beslutninger, som ikke kan ændres.

Derfor er min opfordring klar: Tal med jeres nærmeste om disse spørgsmål. Det kan f.eks. være fint at få talt om:
Ønske om kirkegård. Som udgangspunkt hører man til kirkegården, i det sogn man bor.
Ønsker man at blive begravet et andet sted, så er det vigtigt at undersøge, om det er muligt.
Ønsker man kremation eller kistebegravelse.
Ønske om gravsted. Skal det være et gravsted med hæk omkring, eller skal det være i plænen.
Og hvilke muligheder er der på den kirkegård, hvor man hører til.

Skal der medvirke en præst? Er man medlem af folkekirken, da er udgangspunktet, at sognets præst og kirkens betjening medvirker ved en begravelses-højtidelighed i kirken. Har man særlige ønsker i forhold til indholdet i højtideligheden, så kan det anbefales at undersøge, om det er muligt.

Er man ikke medlem af folkekirken, har man ikke mulighed for en højtidelighed i kirken. Da vil det være en stor hjælp for ens nærmeste pårørende, at man har fortalt dem eller skrevet ned, hvordan man ønsker sin begravelse tilrettelagt.

Hvilke muligheder er der på kirkegårdene i Ørre og Sinding? Det vil vi gerne fortælle nærmere om. Du er altid velkommen til at kontakte vores kirkegårdsleder, Aksel Hvergel for at høre om mulighederne.