Vielse

Vielse

Dato for bryllup aftales med sognepræsten, som desuden orienterer om, hvilke attester m.v. der skal bruges ved vielsen.