Det sker

Spil dansk sangaften

Ørre forsamlingshus tirsdag d. 26. oktober kl. 19.30

Spil dansk sangaften

SogneBio "Lille sommerfugl"

BEMÆRK: NY DATO Sinding kirkehus torsdag d. 11. november kl. 18.00

SogneBio

Hellig Tre Konger - fortælling

Sinding kirke søndag d. 2. januar kl. 19.00

Hellig Tre Konger - fortælling

Se mulighederne i landsbyen v/ Søren Vester, Thise

Sinding forsamlingshus torsdag d. 10 februar kl. 19.00

Se mulighederne i landsbyen v/ Søren Vester, Thise

Minikonfirmandafslutning i Sinding kirke

Søndag d. 31. oktober kl. 10.00

Minikonfirmandafslutning i Sinding kirke

Julekoncert i Sinding kirke

Tirsdag d. 7. december kl. 19.00

Julekoncert i Sinding kirke

Babysalmesang i Sinding kirke

Torsdage kl. 10.00 - opstart 4. november

Babysalmesang i Sinding kirke