Luciagudstjeneste i Sinding kirke

Søndag d. 11. december kl. 15.30

Luciagudstjeneste i Sinding kirke

Med advents- og juletiden følger en masse traditioner. Lucia-gudstjenesten med dens stemningsfulde lysende optog og barnestemmer er en af de traditioner, som vi meget gerne fortsætter med - også i 2022. Derfor indbyder vi til eftermiddagsgudstjeneste denne adventssøndag og håber, at kunne indlede gudstjenesten med børnenes Luciasang og optog gennem kirken. Efter gudstjenesten serveres varm æblegløgg og luciabrød i våbenhuset, og vi ser frem til en hyggelig eftermiddag med fokus på lyset, der bæres frem i den mørke tid. Sinding skoles 5. og 6. klasse inviteres særligt til at deltage med deres Lucia-optog, som skal fremføres på skolen. Denne søndag er en mulighed for at resten af sognet og andre intesserede kan opleve børnenes sang. Alle er meget velkomne!