Luciagudstjeneste i Sinding kirke

Søndag d. 10. december kl. 15.30

Luciagudstjeneste i Sinding kirke

Et par dage før den “rigtige” Lucia-dag tager vi forskud på højtideligheden med det traditionsrige Lucia-optog ved børn fra Sinding skole til denne eftermiddagsgudstjeneste i adventstiden. I år vil de fleste børn være yngre end sædvanligt, men de glæder sig meget til at “bære lyset frem” i de flotte dragter. Efter gudstjenesten er der som sædvanlig lucia-brød og en varm forfriskning i våbenhuset. Vi glæder os til en stemningsfuld eftermiddag i Sinding kirke.