Menighedsrådsmøder

Se info om de offentlige møder nedenfor

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder er åbne for offentligheden, og alle er derfor velkomne til at deltage.

Datoer findes i kalenderen og nedenfor, dagsordener og referater lægges løbende ind på denne side.

Medmindre andet er nævnt, finder møderne sted kl. 19.00 i de nævnte kirkehuse

Onsdag d. 12. juni i Ørre kirkehus - læs referat

 

Øvrige referater kan læses her: referater MR møder