Fordybelse i kristen tro

Velkommen til efterårets læsninger / meditation / bøn over Johannes Evangeliet.

  • Vi mødes hver anden uge.
  • Baunekirken tirsdage 16.30– ca. 17.30
  • Vi læser i Johannes Evangeliet, det stykke som er anført til dagen. Læseoversigten findes her. Der er læsning også til de uger vi ikke mødes.
  • Sideløbende læser vi ”Vejen - en meditativ læsning af Johannesevange-liet” af Lene Højholt. Hun læser evangeliet med fokus på disciplenes stadig tættere relation til Jesus Kristus gennem evangeliet. Hun ser denne ”rejse”, som et billede på ethvert menneskes trosvej.
  • Læsestykkerne passer til hendes inddelinger. Bogen koster 300kr.
  • Det er et åbent fællesskab. Der er plads til flere.
  • Undertegnede leder / guider meditationerne. Med lidt variation. Mulighed for at dele erfaringer og tanker.

Yderligere info kan fås hos:
Lise Edelberg 

97 136 136 / 51 21 70 26 eller mail lea@km.dk