Dødsfald og mindehøjtidelighed

Dødsfald og mindehøjtidelighed

Dødsfald anmeldes til præsten i afdødes bopælssogn senest to dage efter,  og der træffes aftale om begravelse eller bisættelse.

 

Bisættelse


Bisættelsen bliver afholdt i kirken eller på kirkegården. Højtideligheden varer ca. 40 minutter og bliver afsluttet når kisten er båret i rustvognen, mens klokkerne ringer. Til sidst lægger de pårørende blomster på kisten, inden rustvognen kører. 

Begravelse

Begravelsen bliver afholdt i kirken og på kirkegården. Højtideligheden varer ca. 45 minutter og bliver afsluttet, når kisten er lagt i jorden, med jordfæstelsen, de ni bedeslag og afsluttende blomsterlægning på kisten. 

Begravelsesformer


På Ørre og Sinding kirkegårde er der mulighed for fire forskellige former for begravelser. Der er obligatorisk vedligeholdelse i fredningstiden for plænebegravelser og fællesgrave.

1. Kistegravsted (traditionel)
I gravstedet kan også nedsættes urner

2. Urnegravsted
I gravstedet kan kun nedsættes urner

3. Plænebegravelse
I plænen kan nedsættes urner og kister. I plænen anbringes en Halmstad granitplade på 50x70cm. Der er mulighed for at omkranse mindepladen med chaussesten, arealet vil da være 90x90cm.

4. Fællesgrav
I plænen må ikke anbringes gravminder eller lignende.


Fredningstider


- Fredningstid for kistegrav er 25 år.
- Fredningstid for urnegrav er 10 år.
- Fredningstid for barnegrav er 15 år.
 

Erhvervelse og fornyelse af gravsted


Henvendelse om erhvervelse af brugsret til et gravsted sker til kirkegårdskontoret (kontakt graver Kristian Hoffmann - 29782297
For medlemmer af folkekirken er dette gratis.
For ikke-medlemmer betales 195 kr. pr. kisteplads pr. år og 98 kr. pr. urneplads pr. år.
Beløbet betales forud for hele fredningsperioden.
Gravstedet kan normalt fornyes for en periode på min. 5 år ad gangen. Prisen er som for erhvervelse.