Dødsfald og mindehøjtidelighed

Dødsfald og mindehøjtidelighed

Dødsfald anmeldes til præsten i afdødes bopælssogn senest to dage efter,  og der træffes aftale om begravelse eller bisættelse.

 

Bisættelse


Bisættelsen bliver afholdt i kirken eller på kirkegården. Højtideligheden varer ca. 40 minutter og bliver afsluttet når kisten er båret i rustvognen, mens klokkerne ringer. Til sidst lægger de pårørende blomster på kisten, inden rustvognen kører. 

Begravelse

Begravelsen bliver afholdt i kirken og på kirkegården. Højtideligheden varer ca. 45 minutter og bliver afsluttet, når kisten er lagt i jorden, med jordfæstelsen, de ni bedeslag og afsluttende blomsterlægning på kisten. 

Begravelsesformer


På Ørre og Sinding kirkegårde er der mulighed for fire forskellige former for begravelser. Der er obligatorisk vedligeholdelse i fredningstiden for plænebegravelser og fællesgrave.

1. Kistegravsted (traditionel)
I gravstedet kan også nedsættes urner

2. Urnegravsted
I gravstedet kan kun nedsættes urner

3. Plænebegravelse
I plænen kan nedsættes urner og kister. I plænen anbringes en Halmstad granitplade på 50x70cm. Der er mulighed for at omkranse mindepladen med chaussesten, arealet vil da være 90x90cm (kun muligt på Sinding kirkegård).

4. Fællesgrav
I plænen må ikke anbringes gravminder eller lignende.


Fredningstider

  • Fredningstid for kistegrav på Sinding kirkegård er 25 år.
  • Fredningstid for kistegrav på Ørre kirkegård er 20 år.
  • Fredningstid for urnegrav på begge kirkegårde er 10 år. 
  • Fredningstid for barnegrav på begge kirkegårde er 15 år.
     

Erhvervelse og fornyelse af gravsted

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til et gravsted sker til kirkegårdskontoret (kontakt graver Kristian Hoffmann - 29782297
For medlemmer af folkekirken er dette gratis.
For ikke-medlemmer betales 937,62 kr. pr. kisteplads pr. år og 357,36  kr. pr. urneplads pr. år.
Beløbet betales forud for hele fredningsperioden.
Gravstedet kan normalt fornyes for en periode på min. 5 år ad gangen. Priser på fornyelse oplyses ved henvendelse til graver Kristian Hoffmann (29782297).