Konfirmander

Konfirmation

I Ørre-Sinding sogn er der indtil 2025 konfirmation 4. søndag efter påske.

Fra og med 2026 vil der være konfirmation 1. søndag i maj.

De kommende år er det følgende datoer:

  • 2024: 28. april
  • 2025: 18. maj
  • 2026: 3. maj

I Ørre-Sinding sogn kan konfirmanden med deres forældre frit kan vælge om konfirmanden vil konfirmeres i Ørre Kirke eller i Sinding Kirke. De fleste år er der konfirmation i begge kirker. Da er tidspunkterne kl. 9.00 og 11.00 - på skift i de to kirker.

Fotografering af alle konfirmander til det fælles konfirmationsfoto finder sted efter den første gudstjeneste, hvor alle konfirmander så møder op. Fotografiet får konfirmanderne på et senere tidspunkt af kirken.

Konfirmandundervisning

Der er to muligheder for at skrive sig op til konfirmation.

  1. Man kan blive konfirmeret i det sogn, hvor man bor.
  2. Man kan blive konfirmeret i det sogn, man har en særlig tilknytning til, f.eks. det sogn, hvor man går i skole.

For at blive konfirmeret skal man have deltaget i konfirmandundervisning. Det er timer i kirke og kirkehus ved præsten og deltagelse i flere gudstjenester.

Eleverne på Sinding Midtpunkt får infobrev om indskrivning til konfirmandundervisning til et infomøde som præsten afholder efter en gudstjeneste, hvor der også er konfirmandvelkomst. Det sker efter sommerferien og inden forløbet går i gang i september. 

Familier i sognet, hvis unge mennesker går i skole andre steder, skal være opmærksom på selv at søge info om konfirmandindskrivning, hvis der ønskes konfirmation i Ørre-Sinding sogn. Kontakt gerne præsten, hvis det er tilfældet.

Konfirmandvelkomst

Selve konfirmationsforberedelsen begynder med konfirmandvelkomst, hvor vi mødes til gudstjeneste. Formanden for menighedsrådet overrækker en bibel til hver konfirmand. Efter gudstjenesten er der kaffe, te, juice, rundstykker.

Og så er vi klar til at gå i gang med undervisningen.

 

Konfirmationen

En betydningsfuld dag med sommerfugle i maven og store ord

Konfirmationen er en festdag og festen begynder i kirken. Her får konfirmanderne deres første tale fra præsten og det er spændende dag, hvor konfirmanderne er spændte og sikkert også lidt nervøse. Konfirmationen er en bekræftelse af dåben, og det skal konfirmanden også nu gøre med egne ord. Der lyder også et konfirmandord for hver konfirmand, som de forhåbentlig kan tage med sig i livet fremover. 

At være konfirmand er at være sammen, og lære lidt om Gud og om det at være menneske og turde stille de store spørgsmål. Der stilles ikke krav om at tro på en bestemt måde; her er plads til at overveje om man tror på Gud og stille spørgsmål - og blive lidt klogere på, hvad kirken og kristendommen mener er vigtigt for os mennesker. I konfirmationen siger man både ja til Gud, men ja'et bliver også bekræftet af Gud selv til os. At han er med os alle dage indtil verdens ende.