Minikonfirmander

Minikonfirmand

Hvert år inviteres alle elever i 3. klasse på Sinding skole til at deltage i et minikonfirmandforløb. Sognepræsten og kirke- og kulturmedarbejderen varetager undervisningen og forløbet afsluttes med en gudstjeneste, hvor børnene medvirker på forskellig vis. Hos os er der tradition for, at denne gudstjeneste foregår på plænen bag Ørre Kirke, og at menighedsrådet efterfølgende er vært ved let aftensmad fra grill.

Vi har blandt meget andet undersøgt kirken og de forskellige mærkelige "møbler", som fylder rummet. Vi har undret os over skaberværket, dåb og evangelium, smagt nadverbrød og altervin og sat blomster på gravsteder.

Går du i 3. klasse på Sinding skole, får du en invitation til minikonfirmand med posten.